>

Juntunen
Kaiken lisäksi nainen - Ellen Urhon ammatillinen elämäkerta

I 9789525959529
Price: 25,00 €
Not in stock. Delivery time 7-14 days.
Kirjassa tarkastellaan musiikkikasvatuksen ja musiikkialan monipuolisen vaikuttajan Ellen Helevuo-Urhon (s. 1920) ammatillista elämää ­ hänen toimintaansa musiikkipedagogina sekä yhteiskunnallisena ja kansainvälisenä vaikuttajana. Kirjassa pyritään kuvaamaan Ellen Urhon musiikkikasvatuksellista ajattelua sekä kartoittamaan musiikkikasvatuksen ja sen korkeakouluopetuksen, erityisesti Sibelius-Akatemian, lähihistoriaa niin sisällöllisesti kuin institutionaalisesti, ja näin tiedostamaan paremmin nykyisten käytäntöjen ajatuksellista ja ideologista taustaa.

Kirja sisältää kuvauksia ja tarinoita Ellenin värikkäästä työelämästä, jossa yllättävät käänteet ja lukuisat kohtaamiset nivoutuvat osaksi hänen elämänsä portaikkoa. Ellenin elämäkerran kuvaukset avaavat näköalan moneen musiikkikasvatuksen lähihistorian maisemaan. Tarinat kertovat ansioituneesta, työlleen omistautuneesta ja sitä koko sydämestään tekevästä ihmisestä.
Kaiken lisäksi nainen - Ellen Urhon ammatillinen elämäkerta