array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1569200940 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1569200940) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_5846129c7671085226a4771495c4d
   b580b7dc0a5->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelpe
   r->initializeArgumentsAndRender#310 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\Abstr
   actViewHelper->callRenderMethod#249 // call_user_func_array#268 // FluidTYPO
   3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelper->render# // FluidTYPO3\Vhs\ViewHe
   lpers\Content\AbstractContentViewHelper->getContentRecords#45 // FluidTYPO3\
   Vhs\ViewHelpers\Content\AbstractContentViewHelper->getRenderedRecords#79 // 
   FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpe..." (4760 chars)

Folk music - Ostinato nuottikauppa >

Kokoelma
Kamupolska-Kansanmusiikkisovituksia yhtyeille

SKML
Price: 8,20 €
Not in stock. Delivery time 7-14 days.

Sisällysluettelo:

Pekka Pentikäisen toimittama Kamupolska tarjoaa monenlaista soitettavaa eritasoisille soittajille polskasta ja menuetista Tiikerihaihin.
Kamupolska-kirja on tehty ennen kaikkea koulujen musiikkiluokkia, musiikkiopistoja sekä erilaisia kansanmusiikkiryhmiä varten, jotka etsivät sopivaa ohjelmistoa niin soittouransa alkutaipaleella oleville pelimannin aluille kuin samassa yhtyeessä soittamassa oleville jo pidemmälle ehtineille kisälleille.
-Ajatus tällaisen kirjan tarpeellisuudesta syntyi toimiessani Suomen Kansanmusiikkiliiton kyläpelimannina vuosina 2003-2005, kertoo kirjan toimittanut Pekka Pentikäinen. Oli saatava sovitettua ja kyllin helppoa materiaalia koulujen kansanmusiikkityöpajoihin. Ulkomailla käytetään paljon käsitettä "multilevel" - samaan kokoonpanoon mahtuu hyvinkin eritasoisia soittajia.
Kirja tarjoaa valmiit sovitukset, joita on tietysti mahdollista itse räätälöidä yhtyeellensä sopivaksi.
Pekka Pentikäinen kuuluu Sibelius-Akatemiasta valmistuneiden nykykansanmusiikin tekijöiden konkarisarjaan. Hän toimi myös 2,5 vuotta Suomen Kansanmusiikkiliiton kyläpelimannina hankkeessa, jossa keskityttiin mm. kansanmusiikin tutuksi tekemiseen mm. kouluissa.