array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1566327540 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1566327540) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_5846129c7671085226a4771495c4d
   b580b7dc0a5->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelpe
   r->initializeArgumentsAndRender#310 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\Abstr
   actViewHelper->callRenderMethod#249 // call_user_func_array#268 // FluidTYPO
   3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelper->render# // FluidTYPO3\Vhs\ViewHe
   lpers\Content\AbstractContentViewHelper->getContentRecords#45 // FluidTYPO3\
   Vhs\ViewHelpers\Content\AbstractContentViewHelper->getRenderedRecords#79 // 
   FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpe..." (4760 chars)

Manuscript papers and accessories - Ostinato nuottikauppa >

Suvanto
Improkortit

SUV 1
Price: 24,90 €
In stock
Pianopedagogien suosikki valtakunnallisessa pianoseminaarissa 2016!

Improkorttien avulla voi improvisoida ja säveltää pieniä sävellyksiä yksin tai ryhmässä. Samalla opitaan klassista musiikkisanastoa ja päästään kokeilemaan eri sävyjen ja tunnelmien luomista omalla instrumentilla.

Improkorttien tekijä, Karla Suvanto (MuM) opettaa pianonsoittoa Palmgren-konservatoriossa Porissa. Hän kertoo Improkorteista seuraavasti:

"Instrumenttien ryhmäopetuksen tullessa osaksi yhä useamman oppilaitoksen arkea opettajat tarvitsevat monipuolisia ja toimivia välineitä tukemaan omaa pedagogista työtään. Impropelikorttien avulla voidaan luoda yksin tai pienryhmässä improvisoituja sävellyksiä tai tutkiskella monimuotoisesti soittamisen ja musiikin teorian eri ilmiöitä. Peli soveltuu niin yksilö- kuin ryhmäopetukseenkin ja toimii sekä perinteistä opetusta täydentävänä että kokonaan omana opetusmuotonaan. Peli on suunnattu ensisijaisesti musiikkioppilaitosten instrumenttiopettajille. Lisäksi niin teoreettisten aineiden opettajat kuin varhaismusiikkikasvatuksen opettajat voivat käyttää kortteja täydentävänä opetusmuotona. Vuoden kestänyt pilottikokeilu käsintehdyillä korteilla on vahvistanut korttien olevan innostava ja monipuolinen pedagoginen väline, josta on iloa ja hyötyä niin opettajille kuin oppilaillekin."

Sisällysluettelo:

8 intervallikorttia
11 hahmokorttia
11 adjektiivikorttia
9 tempo- ja dynamiikkakorttia
16 materiaalikorttia
sanasto
peliohjeita

Ikäsuositus: opettajan kanssa kaikenikäisille
Soveltuvuus: kaikki instrumentit
Improkortit