array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1586262720 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1586262720) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8
   eb88f3a5988->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractCondition
   ViewHelper::renderStatic#329 // FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Head
   er_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8eb88f3a5988->{closure}#237 // TYPO3\CMS\Flui
   d\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->initializeArgumentsAndRender#322 // TY
   PO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->callRenderMethod#249 // ca
   ll_user_func_array#268 // FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelpe
   r->render# // FluidTYPO3..." (4947 chars)

Piano and keyboard - Ostinato nuottikauppa >

Gustafsson,Haapasalo
Pääsiäisjakso (Kirkkovuoden psalmimusiikkia 2)

S 1738
Price: 22,00 €
In stock
Kirkkovuoden psalmimusiikkia -kokoelmat tarjoavat erilaisia psalmisävellyksiä messun eri tarpeisiin. Vihkoihin kootut psalmisävellykset lisäävät antifonisiin ja responsorisiin esitysperinteisiin kolmannen vaihtoehdon, psalmimotetin. Sovituksiin tarvittavat esittäjistöt vaihtelevat solistisesta suurellekin kuorolle haastetta antaviin.

Kokoelmien psalmien erityispiirre on urkujen runsas käyttö. Se tuo osaltaan joustoa vokaalimiehitykseen. Urut voivat myös vaieta esimerkiksi resitaatiosäkeissä, ja toisaalta ne voivat värittää kuoron satsia silloinkin, kun näin ei ole merkitty.

Sisällysluettelo:

Galilean miehet
Herra, kuule kun huudan sinua!
Herra, sinuun minä turvaan
Herran uskollisuus täyttää maan
Hoosianna!
Iloitkaa Jerusalemin kanssa
Iäti muistettavia ovat ihmeet
Jumala on kansojen kuningas
Jumalani, miksi hylkäsit minut?
Kertokaa tästä riemuiten
Kertokaa tästä riemuiten (Psalmimotetti)
Kohota Jumalalle riemuhuuto
Käänny puoleeni, Herra
Laulakaa Herralle uusi laulu
Laulakaa Herralle uusi laulu (Motetti)
Minä olin kuollut
Minä olin kuollut (Motetti)
Minä rakastan Herraa
Nouse auttamaan meitä
Ole minulle kallio
Reminiscere
Tämän päivän on Herra tehnyt
Pääsiäisjakso (Kirkkovuoden psalmimusiikkia 2)