>

Jylhä
Hei molli ja duuri, meillä kävi tuuri! Nelioktaaviset asteikot (2pf)

S 2179
Price: 16,50 €
In stock
Tässä asteikkovihkossa on pyritty tuomaan esiin yksi näkemys asteikkojen sisältämästä musiikillisesta informaatiosta. Asteikoista on rakennettu pieniä pianokappaleita kahdelle pianolle, joita voidaan esittää eri tilaisuuksissa. Vihko on jatkoa tammikuussa 2015 ilmestyneille kaksioktaavisille asteikoille. Tässä vihkossa on kiinnitetty huomiota soitettavuuden helppouteen, koska nelioktaavisia asteikkoja soitettaessa tempot voivat olla jo melko nopeita. Samaa ajatusta on noudatettu useita etumerkkejä sisältävissä asteikoissa.