array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1563859020 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1563859020) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_5846129c7671085226a4771495c4d
   b580b7dc0a5->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelpe
   r->initializeArgumentsAndRender#310 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\Abstr
   actViewHelper->callRenderMethod#249 // call_user_func_array#268 // FluidTYPO
   3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelper->render# // FluidTYPO3\Vhs\ViewHe
   lpers\Content\AbstractContentViewHelper->getContentRecords#45 // FluidTYPO3\
   Vhs\ViewHelpers\Content\AbstractContentViewHelper->getRenderedRecords#79 // 
   FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpe..." (4760 chars)

Kamarimusiikki, muut kokoonpanot - Ostinato nuottikauppa >

Kokoelma
Elegia - Romanttisia suomalaisia sävellyksiä harpulle (sov. Anni Kuusimäki)

M 9790550014
Hinta: 45,00 €
Varastossa
Romanttisia suomalaisia sävellyksiä
Romantic Finnish Music

Teosten editointi harpulle Anni Kuusimäki
Edited and arranged for harp by Anni Kuusimäki

Sovituksissa on ollut tavoitteena löytää harpulle luonteva soittotapa seuraten kuitenkin uskollisesti alkuperäistä sävellystä. Joidenkin teosten sävellaji on vaihdettu harpulle sopivammaksi pedaalinvaihto-ongelmien välttämiseksi. Teosten fraseerausmerkinnät, kaaret, artikulaatiot ja soinnutukset on säilytetty sellaisina, kuin säveltäjät ne alun perin kirjoittivat. Sormitukset, pedaalimerkinnät ja tekniset merkintätavat ovat ehdotuksia näiden kappaleiden opiskelun helpottamiseksi.

ILMARI HANNIKAINEN (1892-1955)
Debussyn varjokuva (Silhouette de Debussy) Op. 20 No. 4

HEINO KASKI (1885-1957)
Chanson triste Op. 32 No. 4
Prelude Op. 7 No. 1
Prelude "Pankakoski" Op. 48 No. 1
Yö meren rannalla (Night by the Sea) Op. 24 No. 1

TOIVO KUULA (1883-1918)
Häämarssi (Wedding March) Op. 3 No. 2
Lampaanpolska (The Mutton Dance)

ERKKI MELARTIN (1875-1937)
Barcarole Op. 59 No. 1

OSKAR MERIKANTO (1868-1924)
Idylle Op. 73 No. 1
Romance Op. 12
Scherzo Op. 6 No. 4
Valse lente Op. 33

SELIM PALMGREN (1878-1951)
Illusion Op. 1 No. 2
Toukokuun yö (May Night/Majnatt) Op. 27 No. 4

JEAN SIBELIUS (1865-1957)
Elegiaco Op. 76 No. 10
Etude Op. 76 No. 2
Harpunsoittaja (The Harper/Joueur de harpe) Op. 34 No. 8
Impromptu Op. 97 No. 5
Kuusi (The Spruce/Granen) Op. 75 No. 5
Muisto (Souvenir) Op. 34 No. 10
Muisto (Souvenir) Op. 99 No. 3
Neilikka (Carnation/Oeillet) Op. 85 No. 2
Romance Op. 24 No. 9
Sanaton laulu (Song Without Words/Chant sans paroles) Op. 40 No. 2
Valse Op. 34 No. 1
Vanamo (Twinflower/Linnea) Op. 76 No. 11
Elegia - Romanttisia suomalaisia sävellyksiä harpulle (sov. Anni Kuusimäki)