array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1560806820 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1560806820) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_5846129c7671085226a4771495c4d
   b580b7dc0a5->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelpe
   r->initializeArgumentsAndRender#310 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\Abstr
   actViewHelper->callRenderMethod#249 // call_user_func_array#268 // FluidTYPO
   3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelper->render# // FluidTYPO3\Vhs\ViewHe
   lpers\Content\AbstractContentViewHelper->getContentRecords#45 // FluidTYPO3\
   Vhs\ViewHelpers\Content\AbstractContentViewHelper->getRenderedRecords#79 // 
   FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpe..." (4760 chars)

Kansanmusiikki - Ostinato nuottikauppa >

Kokoelma
Allspelslåtar (2vl)

I 9529119356
Hinta: 16,10 €
Ei varastossa. Toimitusaika 7-14 vrk.
Valsseja, sottiiseja, marsseja, menuetteja...Neljäkymmentäkaksi suomenruotsalaista pelimannisävelmää, jotka on kerätty 27 paikkakunnalta Hiittisistä Tiukkaan ja Teerijärvelle asti. Vihkon sävelmät on sovitettu suuren soittajajoukon yhteismusisointia ajatellen. Melodian lisäksi mukana on sointumerkit ja ehdotus kakkosstemmaksi.

Fyrtioåtta spelmanslåtar från tjugosju orter från Pyttis och Hitis till Tjöck och Terjärv. Låtarna i häftet är arrangerade med tanke på spel i stora grupper, med ackordsättning och ett förslag till stämma.


Sisällysluettelo:

"Hejsan grabbar"
Åbolälndsk brudmarsch
Brudmarsch från Karlebynejden
Bröllopsmarsch från Kökar
Brudmarsch från Pedersöre
Brudmarsch från Hitis
Grötmarsch
Eklunds Majsus menuetten
En friare har jag haft
Polska från Tenala
Skålpolska
Polska från Hitis
Polska från Lappfjärd
Polska från Pedersöre
Perus valsen
Rehns valsen
Klang-Julles vals
Grannas Jeppas vals
Korpovalsen
Vals från Pyttis
Vals från Petalax
Kökar brudvals
Kibak Ellas vals
Gratulationsvalsen
Isakssons schottis
Schottis från Lappträsk
Mjönas-Emils schottis
Öröschottis
Schottis från Bergö
Schottis Esbo
Gammal schottis från Tjöck
Tvåstigare
Schottis från Hitis
"Vestermarkarn"
Ekqvists polka
Viktor Wahlsbergs polka
Polka från Lappträsk
Vöråpolkan
Karis länsmans polka
Polkett från Kumlinge
Koto-Fias polka
Polka
Ingåmasurkan
Lappmalms Kalles masurkan
Masurka från Pernå
Tenalamasurkan
Jeposmetton
"Finska polka"
Allspelslåtar (2vl)