array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1586390400 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1586390400) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8
   eb88f3a5988->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractCondition
   ViewHelper::renderStatic#329 // FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Head
   er_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8eb88f3a5988->{closure}#237 // TYPO3\CMS\Flui
   d\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->initializeArgumentsAndRender#322 // TY
   PO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->callRenderMethod#249 // ca
   ll_user_func_array#268 // FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelpe
   r->render# // FluidTYPO3..." (4947 chars)

Kosketinsoittimet - Ostinato nuottikauppa >

Kokoelma
Lux Festiva (org)

GE 12845
Hinta: 59,00 €
Varastossa
klassista musiikkia häihin ja muihin juhlaviin tilaisuuksiin helpposoittoisina sovituksina. Tämä vihko tekee kanttorin elämästä vähän helpompaa!

A Trumpet Voluntary - The Prince of Denmarks March (Clarke, Jeremiah/Purcell, Henry)
Alla Hornpipe ur Water Music, Svit nr 2 D-dur (Händel, Georg Friedrich)
Brudkör ur Lohengrin (Wagner, Richard )
Bryllupsdag på Troldhaugen (Grieg, Edvard)
Bröllopsmarsch ur Bröllopet på Ulfåsa (Söderman, August)
Bröllopsmarsch ur En midsommarnattsdröm (Mendelssohn, Felix)
Bröllopsmarsch ur Ett bondbröllop (Söderman, August )
Bröllopsmarsch ur Figaros bröllop (Mozart, Wolfgang Amadeus)
Chorale St. Antoni ur Divertimento B-dur (Haydn, Joseph/Brahms, Johannes)
Drottningholmsmusiken sats 1 (Roman, Johan Helmich)
Drottningholmsmusiken sats 20 (Roman, Johan Helmich )
Gammal bröllopsmarsch från Delsbo (Trad )
Gavotte I ur Orkestersvit nr 3 D-dur (Bach, Johann Sebastian)
Gotländsk brudmarsch (Trad )
Himlarna förtälja (Marcello, Benedetto )
Jämtländsk brudmarsch (Trad)
La Réjouissance ur Music for the Royal Fireworks (Händel, Georg Friedrich )
Leksands brudmarsch (Trad )
Marsch D-dur ur Notbok för Anna Magdalena Bach (Bach, Carl Philipp Emanuel/Bach, J S)
Marsch ur Scipione (Händel, Georg Friedrich )
Menuett G-dur ur Notbok för Anna Magdalena Bach (Petzold, Christian/Bach, Johann Sebastian)
Ode An die Freude ur Symfoni nr 9 (Beethoven, Ludwig van)
Pomp and Circumstance (Elgar, Edward)
Prélude ur Te Deum D-dur (Charpentier, Marc-Antoine)
Rigaudon ur Idoménée (Campra, André)
Rondeau (Sinfonies de Fanfares) (Mouret, Jean-Joseph)
Sinfonia di chiesa D-dur (Roman, Johan Helmich)
Sinfonia ur Solomon - The Arrival of the Queen of Sheba (Händel, Georg Friedrich)
Sinfonies de Fanfares (Rondeau) (Mouret, Jean-Joseph)
The Arrival of the Queen of Sheba (Sinfonia ur Solomon) (Händel, Georg Friedrich )
The Prince of Denmarks March (A Trumpet Voluntary) (Clarke, Jeremiah/Purcell, Henry)
Triumfmarsch ur Aida (Verdi, Giuseppe )
Trumpet Tune D-dur (Clarke, Jeremiah/Purcell, Henry

Lux festiva innehåller idel välkända stycken som passar vi bröllop och andra festliga tillfällen arrangerade för orgel. Marcus Torén har arrangerat musik som efterfrågas ofta vid dessa tillfällen.
Redaktör: Per Gunnar Petersson.
Lux Festiva (org)