array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1568667060 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1568667060) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_5846129c7671085226a4771495c4d
   b580b7dc0a5->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelpe
   r->initializeArgumentsAndRender#310 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\Abstr
   actViewHelper->callRenderMethod#249 // call_user_func_array#268 // FluidTYPO
   3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelper->render# // FluidTYPO3\Vhs\ViewHe
   lpers\Content\AbstractContentViewHelper->getContentRecords#45 // FluidTYPO3\
   Vhs\ViewHelpers\Content\AbstractContentViewHelper->getRenderedRecords#79 // 
   FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpe..." (4760 chars)

Kosketinsoittimet - Ostinato nuottikauppa >

Stoiber
Fascination Organ Improvisation - A study and practice book

BA 11241
Hinta: 44,00 €
Varastossa
Ilo Suru Mystiikka Elinvoima Valo Pimeys. Regensburgin katedraalin Domorganist, urkuprofessori Franz Josef Stoiber on koonnut 40 vuoden aikana kertyneen kokemuksensa urkuimprovisaatiosta, sen opettamisesta ja opiskelusta tähän vuonna 2018 julkaistuun oppaaseen, jonka ilmestyminen on kirvoittanut iloisia huudahduksia kansainvälisiltä urkuparvilta. Stoiberin lähestymistapa perustuu opiskelijan sointituntuman ja kuuntelun kehittämiseen sekä reaktiokyvyn terävöittämiseen. Oppaassa pohditaan positiivisessa hengessä metodisia ja pedagogisia näkökohtia ja tarjotaan laaja valikoima käytännön harjoituksia erityyppisiä improvisaatioita varten aina 1600-luvulta 2000-luvun tyyleihin asti. Opas sopii sekä aloitteleville että edistyneille urkureille niin kuin myös urkuimprovisaation opettajille.

---

Franz Josef Stoiber, organ professor and organist at Regensburg Cathedral, has decided not to present a conventional improvisation tutor here. Instead, he offers a multi-faceted reader and workbook containing useful methodical and pedagogical reflections, e.g. on cultivating a feeling for sound and training responsiveness. It also features a wide range of practical exercises for improvising in various styles, all reflecting his years of experience as a teacher and performer.

This guide to organ improvisation has the potential of becoming a standard work in the training of todays organists.

- A new approach to organ improvisation
- Includes many practical exercises and music samples
- German/English text
- Spacious attractive layout
Fascination Organ Improvisation - A study and practice book