>

Hannikainen P-L
Pohjanmaan musiikkikulttuuria menneiltä ajoilta

SM 36
Hinta: 35,60 €
Ei varastossa. Toimitusaika 7-14 vrk.
Pohjanmaan musiikkikulttuuria menneiltä ajoilta. Musiikin taitajia ja tukijoita eteläisen Pohjanmaan kirkkomusiikkielämässä 1700-luvun jälkipuoliskolla.

Helsinki 2008. 413+13 s. ISBN 978-952-5531-49-7. STUDIA MUSICA 36

Eteläisen Pohjanmaan kirkkomusiikkielämässä vaikutti 1700-luvun jälkipuoliskolla huomattava joukko osaavia musiikin ammattilaisia ja musiikista kiinnostuneita harrastajia. Tutkimuksessa tarkastellaan eteläisen Pohjanmaan kirkkomusiikkielämän piirteitä viiden alueella pitkään vaikuttaneen urkurin ? Anders Flintenberg, Henric Kahelin, Johan Christopher Lückman, Johan Carl Diedrichs, Joachim David Lückman ? henkilöhistorian ja musiikkitoiminnan näkökulmista. Tavoitteena on luoda kuvaa heidän koulutuksestaan, tehtäväkentästään ja työurastaan, instrumenteistaan ja musiikin taidoistaan sekä toiminnastaan kirkkomusiikin lisäksi myös säätyläismusiikin ja musiikkikasvatuksen alueilla. Samalla havainnoidaan heidän toimintansa yksilöllisiä erityispiirteitä ja asemaansa aikansa musiikkikulttuurissa.