array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1586389680 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1586389680) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8
   eb88f3a5988->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractCondition
   ViewHelper::renderStatic#329 // FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Head
   er_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8eb88f3a5988->{closure}#237 // TYPO3\CMS\Flui
   d\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->initializeArgumentsAndRender#322 // TY
   PO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->callRenderMethod#249 // ca
   ll_user_func_array#268 // FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelpe
   r->render# // FluidTYPO3..." (4947 chars)

Musiikkikirjallisuus - Ostinato nuottikauppa >

Hartung
Metodinen klaveerinsoiton opas - Sääntöjen ja esimerkkien kera, 1749 (suom. Paavo Soinne)

I 9789529373871
Hinta: 30,00 €
Varastossa
Philipp Christoph Hartungin (17061776) Metodinen klvaeerinsoiton opas (Die Metodische Clavier-Anweisung), on hänen vuonna 1749 Nürnbergissä ilmestyneen Musicus Theoretico-Practicus -nimisen opuksensa toinen osa. Kyseessä on valistuksen vaikutuksesta aktivoituvan kosketinsoitinpedagogiikan varhaisversio, jota voidaan pitää saksalaisen kielialueen varhaisimpana klaveerikouluna ja myöhempien pianokoulujen edeltäjänä. Julkaisu ennakoi F.W. Marburgin ja C.Ph.E. Bachin klaveerikirjojen kuvaan tuloa, ja ehtii näyttämölle täpärästi ennen niitä.

Vaikka Hartung ei nimennyt opastaan sanatarkasti klaveerikouluksi, se on sellainen käytännössä: metodisesti pohjattu, rakenteeltaan johdonmukainen julkaisu, joka sisältää keskitetyn valikoiman solistisia, teknisesti asteittain vaikeutuvia harjoituskappaleita.

Teoksen ilmestymisajankohta, 1700-luvun puolivälin tienoo, on monitasoisuudessaan niin erikoinen, että suoritusta on aiheellista valottaa sen historiallisesta ympäristöstä käsin sitä suuremmalla syyllä, kun tekijän persoonasta ja hänen musiikkiopinnoistaan on vähän asiatietoa. Koulutukseltaan Hartung oli teologi, luterilainen pappi, joka toimi diakonina ja koulunopettajana schwabenilaisessa pikkukaupungissa Gaildorfissa.

Teoksen on suomentanut ja kommentaarein varustanut Paavo Soinne, jonka aikaisemmin suomeksi kääntämä C.Ph.E. Bachin Tutkielma oikeasta tavasta soittaa klaveeria, yksi merkittävimmistä musiikkikirjallisuussuomennoksista, on loppuunmyyty.
Metodinen klaveerinsoiton opas - Sääntöjen ja esimerkkien kera, 1749 (suom. Paavo Soinne)