array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1553295060 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1553295060) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_5846129c7671085226a4771495c4d
   b580b7dc0a5->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelpe
   r->initializeArgumentsAndRender#310 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\Abstr
   actViewHelper->callRenderMethod#249 // call_user_func_array#268 // FluidTYPO
   3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelper->render# // FluidTYPO3\Vhs\ViewHe
   lpers\Content\AbstractContentViewHelper->getContentRecords#45 // FluidTYPO3\
   Vhs\ViewHelpers\Content\AbstractContentViewHelper->getRenderedRecords#79 // 
   FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpe..." (4760 chars)

Musiikkikirjallisuus - Ostinato nuottikauppa >

Karlsson Anna
Laula terveesti - Äänen, hengityksen ja kehon yhteys laulamisessa

I 9789529382712
Hinta: 59,40 €
Varastossa
Dilaton-hengityspumppumenetelmän harjoitusten avulla on mahdollista ymmärtää äänen, hengityksen ja kehon työskentelyn yhteys loogisella tavalla. Tämän yhteyden ymmärtäminen on edellytys sille, että voi oppia hallitsemaan lauluinstrumenttinsa tietoisesti ja käyttämään ääntään sitä vahingoittamatta.

Menetelmän nimeen sisältyvä sana Dilaton muodostuu englanninkielisten sanojen diaphragmm (pallea), larybx (kurkunpää) ja tongue (kieli) alkukirjainten yhdistelmästä. Nimi kuvaa menetelmässä keskeistä hengityspumppua, jonka saa käyntiin nimenomaan kielilihaksen oikea toiminta.

Lauluinstrumentin oikea fyysinen toiminta on edellytys terveelle äänenkäytölle laulamisen tyylilajista riippumatta.

Dilaton-hengityspumppumenetelmästä ovat saaneet ratkaisevaa apua monet ammattilaulajat ja laulunharrastajat. Laulajien lisäksi menetelmästä voivat hyötyä kaikki äänen ja kehon hyvinvoinnista kiinnostuneet.

Kirjan kirjoittaja, mezzosopraano Anna Karlsson (Mag.art) on Wienin musiikkikorkeakoulusta valmistunut ooppera- ja konserttilaulaja. Varsinaisen ammattilaulajan työuransa hän teki Suomen kansallisoopperan kuoron alttolaulajana vuosina 19912010. Laulua hän on opettanut vuodesta 1989 lähtien. Anna Karlsson on säännöllisesti pitänyt myös omia konsertteja.
Laula terveesti - Äänen, hengityksen ja kehon yhteys laulamisessa