array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1539824760 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1539824760) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_5846129c7671085226a4771495c4d
   b580b7dc0a5->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelpe
   r->initializeArgumentsAndRender#310 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\Abstr
   actViewHelper->callRenderMethod#249 // call_user_func_array#268 // FluidTYPO
   3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelper->render# // FluidTYPO3\Vhs\ViewHe
   lpers\Content\AbstractContentViewHelper->getContentRecords#45 // FluidTYPO3\
   Vhs\ViewHelpers\Content\AbstractContentViewHelper->getRenderedRecords#79 // 
   FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpe..." (4760 chars)

Partituurit - Ostinato nuottikauppa >

Bach
Matthäus-Passion BWV 244 (score)(hard cover)

CV 31.244/01
Hinta: 115,00 €
Varastossa
Uusi kriittinen editio vuodelta 2012.

Ennen tätä, vuonna 2012 julkaistua laitosta viimeisin kriittinen editio Bachin Matteus-Passiosta julkaistiin 1970-luvulla osana Das Neue Bach Ausgabe -julkaisusarjaa. Johann Sebastian Bach Göttingen -instituutin johtaja ja Das Neue Bach Ausgaben parissa työskennellyt Bach-asiantuntija Klaus Hofmann on toimittanut teoksesta uuden kriittisen laitoksen, jossa alkuperäislähteisiin perehtyminen palvelee käytännön musisointia ja Bachin intentioiden tutkimista. Bach-tutkijat ovat hyvin perillä siitä, että lähes 500 sivua käsittävä alkuperäismateriaali on täynnä tulkinnanvaraisuuksia ja ristiriitaisuuksia, erityisesti artikulaatioon liittyen, mikä haastaa esittäjiä jatkuvasti uusiin tulkintoihin. Hofmann käsittelee näitä ja muita ongelmallisia seikkoja partituuriin liittyvässä perusteellisessa kriittisessä kommentaarissa ja päätyy tuon tuosta uusiin johtopäätöksiin.

Myös esitysmateriaalin laatimisessa on pidetty mielessä käytännön musisoinnin tarpeet, esimerkiksi siten, että tekstialut on merkitty myös orkesteristemmoihin.

New critical edition 2012.

40 years after the publication of the St. Matthew Passion in the New Bach Edition, Klaus Hofmann, Director of the Johann Sebastian Bach Institute Göttingen for many years and a contributing editor to the New Bach Edition, presents a new edition. Hofmann has placed the study of the sources at the service of musical practice and the detailed investigation of Bachs intentions. Bach scholars are well aware that Bachs original score and performance parts, running to almost 500 pages of music, are full of ambiguities and contradictions, particularly regarding articulation, which constantly challenge performers to new interpretations. Hofmann discusses these and other problems in a concise critical report, frequently arriving at new conclusions in the process.
Matthäus-Passion BWV 244 (score)(hard cover)