array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1563405840 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1563405840) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_5846129c7671085226a4771495c4d
   b580b7dc0a5->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelpe
   r->initializeArgumentsAndRender#310 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\Abstr
   actViewHelper->callRenderMethod#249 // call_user_func_array#268 // FluidTYPO
   3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelper->render# // FluidTYPO3\Vhs\ViewHe
   lpers\Content\AbstractContentViewHelper->getContentRecords#45 // FluidTYPO3\
   Vhs\ViewHelpers\Content\AbstractContentViewHelper->getRenderedRecords#79 // 
   FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpe..." (4760 chars)

Yhtyemusiikki - Ostinato nuottikauppa >

Figueiredo
It's Time For Music Grade 1 (flexible children's ensemble)

I 9790901001305
Hinta: 15,00 €
Varastossa
Tämä ilahduttaa! Frankfurtin musiikkimessuilta löytämämme uusi slovakialainen kustantaja Ekolio Music Edition on perustettu vuonna 2014 ekologian ja jätehuollon alalla toimivan perheyrityksen kylkeen. Sympaattinen ekologinen henki ilmenee myös kustantajan laadukkaissa nuottieditioissa, joissa on portugalilaisen säveltäjän, Nuno Figueiredon ihania(!) kappaleita oppilasyhtyeille. Huokeaan hintaan saa partituurin ja nipun stemmoja: löytyy G-klaavia, alttoklaavia, F-klaavia sekä vaihtoehtoisia stemmoja C, Eb ja Bb -vireisille soittimille. Jos sopivavireistä stemmaa ei löydy, kustantaja rohkaisee ottamaan yhteyttä ja asia järjestyy (www.ekoliomusicedition.com) Kussakin vihkossa on kolme eleganttia, ensikuulemalta sydäntä lämmittävää kappaletta viidelle soittajalle, joista yksi on piano.

Kokoonpano:

PART A Flute, Oboe, Violin, Clarinet Eb, Clarinet Bb, Soprano Saxophone, Alto Saxophone* and Trumpet
PART B Violin, Viola, Clarinet Eb*, Clarinet Bb, Soprano Saxophone, Alto Saxophone and Trumpet
PART C Piano and percussion (mallets)
PART D Violin, Viola, Clarinet Eb*, Clarinet Bb, Alto Saxophone, Tenor Saxophone, Trumpet, French Horn*, Trombone* and Euphonium
PART E Violoncello, Double Bass, Bass Clarinet, Bassoon, Baritone Saxophone, Trombone, Bass Trombone, Euphonium and Tuba

* In case other parts with different transpositions are needed, please contact the publisher through the website/e-mail: www.ekoliomusicedition.com

Sisällysluettelo:

Sound Of The Sea
Just One Little Note
Funny Song
It's Time For Music Grade 1 (flexible children's ensemble)