array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1594302360 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1594302360) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8
   eb88f3a5988->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractCondition
   ViewHelper::renderStatic#329 // FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Head
   er_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8eb88f3a5988->{closure}#237 // TYPO3\CMS\Flui
   d\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->initializeArgumentsAndRender#322 // TY
   PO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->callRenderMethod#249 // ca
   ll_user_func_array#268 // FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelpe
   r->render# // FluidTYPO3..." (4947 chars)

Lasten musiikki - Ostinato nuottikauppa >

Kivelä-Taskinen,Setälä
Rytmikylpy

I 9529197411
Hinta: 30,00 €
Varastossa
Rytmiikan kirja kaikille, jotka opettavat liikuntaa, musiikkia, rytmiikkaa ja tanssia. Rytmikylpy tuo uusia ideoita rytmiharjoituksiin ja esityksiin näyttämöllä. Kirja sisältää ohjeita rytmiikan opetukseen, eri laisten rytmien esittelyt sekä niihin liittyviä harjoituksia.

Kierrekannet, 224 sivua.

Sisällysluettelo:

Osa 1 Intro

Alkusanat
Kirjan lintuoppaat
Rytmiikkatuntien työtapoja

1. LIIKE
Rytmiikkatunnit ja motorinen oppiminen
Välineet koordinaatiokyvyn kehittäjänä
Liikuntaohjeet

2. LORU
Puhe ja lorut musiikillisen kasvun lähtökohtana

3. KEHORYTMIT
4. NOTAATIOT
Rytmitavut ja -notaatiot
Perkussionotaatioita
Vinkkejä rytmitavujen ja notaatioiden opettamiseen

Osa 2 Rytmit

Mitä rytmi on?
Iskualat
Makro- ja mikrorytmi

5. SYKE
Syke ja tempo
Syke ja tauko
Syke ja jakso
Rubato

6. TASAJAKOINEN RYTMI
Tasajakoinen rytmi 2/4
Ostinato
Tasajakoinen rytmi 4/4
Tasajakoinen rytmi 2/2
7. KOLMIJAKOINEN RYTMI
Tahtilaji ¾
Kolmivaihtoinen rytmi ¾

8. SUORA- JA KOLMIMUUNTEINEN RYTMI
Suora beat-rytmi
Suora ja shuffle
Blues

9. TAHTILAJIT 6/8 JA 12/8
6/8
12/8

10.POIKKEUSJAKOISET RYTMIT
5/8
7/4
9/8
11/8

11. POLYMETRI-POLYRYTMI
Polymetri
Polyrytmi

12. KOORDINAATIOHARJOITUKSIA

Osa 3 Ohjelmisto

13. SUOMI
Lapsen maailma
Perinteet
Lappi

14. INTIAANIT
15. AFRIKKA
16. SALSA
LÄHTEET
ASIAHAKEMISTO
TEOSHAKEMISTO
Rytmikylpy