Joutsenvirta & Perkiömäki
Musiikinteoria 1

M 173
Hinta: 30,00 €
Varastossa
Aarre Joutsenvirran ja Jari Perkiömäen Musiikinteoria 1 on kattava esitys sekä perinteisen että jazz-teorian alalta musiikkiopiston D-tasoa vastaten.
Kirja sisältää paljon tekstiä ja havainnollistavia esimerkkejä.

Kirjan tekijät ovat pitkään toimineita musiikkipedagogeja, joiden pyrkimyksenä on ollut luoda yhteistä musiikinteoreettista käsitteistöä sekä taide- että rytmimusiikkiin. Sisältö on suunniteltu erityisesti Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen ja jazzmusiikin osastojen opiskelijoille, mutta kirja toimii myös itseopiskelumateriaalina.

77 sivua
Musiikinteoria 1