array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1568667360 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1568667360) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_5846129c7671085226a4771495c4d
   b580b7dc0a5->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelpe
   r->initializeArgumentsAndRender#310 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\Abstr
   actViewHelper->callRenderMethod#249 // call_user_func_array#268 // FluidTYPO
   3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelper->render# // FluidTYPO3\Vhs\ViewHe
   lpers\Content\AbstractContentViewHelper->getContentRecords#45 // FluidTYPO3\
   Vhs\ViewHelpers\Content\AbstractContentViewHelper->getRenderedRecords#79 // 
   FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpe..." (4760 chars)

Musiikkikirjallisuus - Ostinato nuottikauppa >

Lättilä,Jenni
Oopperalaulajan tunnetyö

EST 31
Hinta: 25,00 €
Varastossa
Kun Toscaa riivaa mustasukkaisuus, tai kun Lady Macbeth pelaa kylmäveristä kuningaspeliä, mitä tunteita näitä hahmoja esittävä laulaja tuntee? Miten oopperahahmon tunteet vaikut­ tavat laulajaan ja hänen ääneensä?

"Oopperalaulajan tunnetyö" kuvaa laulajaa tunnetyöläisenä, jonka ammattiin kuuluu tiettyjen työn määräämien tunteiden ilmaiseminen. Tunnetyön käsite on syntynyt selittämään sairaanhoitajien, myyjien ja vastaavien palveluammattilaisten kokemaa stressiä omien tunteiden ja ammatin vaatiman tunneilmaisun ristiriidassa. Oopperalaulaja ilmaisee työssään paitsi positiivisia ja rakentavia tunteita, myös vihaa, raivoa, surua ja kauhua - näyttämön vaatimusten vuoksi vieläpä huomattavan intensiivisesti ja suurieleisesti. Oopperalaulajan tunnetyö käsittelee emotionaalista vuorovaikutusta laulajan ja hänen esittämänsä hahmon, laulajan ja vastanäyttelijöiden, laulajan ja vastanäyttelijän esittämien hahmojen sekä laulajan ja yleisön välillä. Tutkimus asemoituu taiteellisen tutkimuksen alaan ja hyödyntää tutkija-taiteilijan introspektiota sekä taiteen tekemisen oma­ kohtaisesta kokemuksesta syntyvää tietämystä.

Oopperalaulajan tunnetyö