array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1560812520 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1560812520) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_5846129c7671085226a4771495c4d
   b580b7dc0a5->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelpe
   r->initializeArgumentsAndRender#310 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\Abstr
   actViewHelper->callRenderMethod#249 // call_user_func_array#268 // FluidTYPO
   3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelper->render# // FluidTYPO3\Vhs\ViewHe
   lpers\Content\AbstractContentViewHelper->getContentRecords#45 // FluidTYPO3\
   Vhs\ViewHelpers\Content\AbstractContentViewHelper->getRenderedRecords#79 // 
   FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpe..." (4760 chars)

Musiikkikirjallisuus - Ostinato nuottikauppa >

Hyytinen
Soiva keho - Uusi metodi muusikoille kehon ja mielen harjoittamiseen

I 9789519828510
Hinta: 39,00 €
Varastossa
Soiva keho on uudenlainen menetelmä kaikille muusikoille kehon ja mielen harjoittamiseen. Tommi Hyytinen tuo soitto- ja lauluharjoitteluun uusia näkokulmia ottamalla kehon ja mielen monipuoliseen tarkasteluun. Keho voidaan nähdä muusikon pääasiallisena instrumenttina, joten tämä instrumentti täytyy oppia tuntemaan tarkasti. Hyvän kehotuntemuksen myöta monet musiikilliset ja tekniset haasteet tulevat helpommin voitettaviksi.

Esiintymisvalmentautumiseen ja esiintymisjännitykseen Hyytinen antaa myos paljon tietoa. Esimerkiksi stressin ja jännittamisen fysiologian ymmärtäminen auttaa hyväksymään jännittämisen luonnollisena olotilana. Erilaisilla fyysisillä ja mentaalisilla harjoituksilla jännittamistä voi kuitenkin oppia hallitsemaan siten, että siitä tulee soittoa ja suoritusta parantava tekijä, ei lamaannuttava.

Soiva keho -kirja jakautuu viiteen osaan: keho, keholliset harjoitukset, kehon ja mielen yhteys, mielikuvaharjoitukset ja tasapainoinen harjoittelu. Asiatiedon ja erilaisten fyysisten harjoitussarjojen lisäksi kirjassa on paljon havainnollistavia kuvia. Soiva keho auttaa oivaltamaan tiedon, harjoitusten ja esimerkkien kautta miten jokainen voi parantaa omassa soitossa tai laulussa ilmenevia puutteita tai haasteita. Menetelmän keholliset harjoitukset parantavat muun muassa kehonhallintaa, hengitystekniikkaa, tasapainoa ja kehon ja mielen yhteyttä. Menetelmän mielikuvaharjoitukset parantavat muun muassa keskittymiskykyä sekä rentouttavat ja vahentavat stressiä. Harjoittelun laadun, monipuolisuuden ja rytmittämisen oivaltaminen auttaa tasapainon ja pidemmän tähtäimen tavoitteiden saavuttamisessa, sekä esimerkiksi rasitusvammojen ennaltaehkäisyssä. Kirja soveltuu ammattimuusikoille ja musiikin opiskelijoille, soiton- ja laulunopettajille, puhetyöläisille, ammattiesiintyjille ja musiikin harrastajille.
---

"Tommi osoittaa näin hyödyn, joka saadaan kehon harjoituksista sekä mentaaliharjoituksista esiintymiseen valmistauduttaessa. Hän jakaa tietonsa niin auliisti, että epäilemattä kaikki esiintyvät taiteilijat, erityisesti vaski- ja puupuhaltimien soittajat samoin kuin laulajat hyötyvät suunnattomasti kirjan lukemisesta."

Radovan Vlatkovic

---

Tommi Hyytinen (MuT) on suomalainen käyrätorvitaiteilija ja Pilates-ohjaaja. Hän työskentelee Radion sinfoniaorkesterissa käyrätorvensoittajana ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa käyrätorvensoiton ja Pilates-menetelmän opettajana. Hyytinen toimii aktiivisesti kamarimuusikkona ja uuden musiikin esittäjänä. Lisäksi hän on erikoistunut periodi-instrumenttien soittoon. Hyytinen on julkaissut kolme soololevyä ja käyrätorvimetodin. Northlands-levy, jolla Hyytinen tulkitsee Matthew Whittallin Northlands-teoksen Radion sinfoniaorkesterin ja kapellimestari Nils Schweckendiekin kanssa, valittiin Ylen Vuoden levyksi 2017.

Soiva keho - Uusi metodi muusikoille kehon ja mielen harjoittamiseen