array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1582730160 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1582730160) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8
   eb88f3a5988->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractCondition
   ViewHelper::renderStatic#329 // FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Head
   er_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8eb88f3a5988->{closure}#237 // TYPO3\CMS\Flui
   d\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->initializeArgumentsAndRender#322 // TY
   PO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->callRenderMethod#249 // ca
   ll_user_func_array#268 // FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelpe
   r->render# // FluidTYPO3..." (4947 chars)

Musiikkikirjallisuus - Ostinato nuottikauppa >

Halkosalmi,Heikkilä
Tohtori Toonika

I 9789511344483
Hinta: 33,00 €
Varastossa
Tohtori Toonika on musiikin teorian, säveltapailun ja nuottikirjoituksen oppikirja, joka kattaa musiikin teorian ja säveltapailun.
Kirja soveltuu erittäin hyvin itseopiskeluun, noin 15 ikävuodesta ylöspäin.
Nuoremmille (n.10-vuotiaille) kirja sopii opettajan johdolla opiskeltavaksi.

Kirjassa käsitellään niitä musiikin ilmiöitä, joista kaikkien soittajien ja laulajien tulisi tietää, oli oman kiinnostuksen painopiste sitten klassisessa tai (kevyessä) rytmimusiikissa.

Kirja on jaettu kolmeen osa-alueeseen: rytmi, melodia ja harmonia. Kaikkia osa-alueita voidaan opiskella erikseen tai rinnan muiden osa-alueiden kanssa. Opetettavat asiat on jäsennelty siten, että tätä materiaalia käyttävät opettajat voivat itse rajata kurssiensa tarkat sisällöt osa-alueittain sisällön puitteissa.

Kirjan mukana on havainnollinen CD-levy, jossa kaikki kirjassa esitettyä musiikin teoriaa havainnollistetaan musiikkiesimerkein, kotimaisten huippumuusikoiden esittäminä.

4 täyspitkää ja 45 lyhyttä kappaletta kattavat koko peruskurssin oppimäärän tarvittavat diktaattitehtävät (transkriptio). Tämän lisäksi kuunteluesimerkit esittelevät laajasti musiikin eri tyylejä, aikakausia ja instrumentteja pääpainon ollessa rytmimusiikin eri tyyleissä.