>

toim. Mantere, Hannikainen & Krohn
Ilmari Krohn: Tutkija, säveltäjä, kosmopoliitti

I 9789523291447
Hinta: 35,00 €
Varastossa
Toimittaneet Markus Mantere, Jorma Hannikainen ja Anna Krohn

Merkittävään suomalaiseen kulttuuri- ja yliopistosukuun syntynyt Ilmari Krohn (1867-1960) oli yksi Suomen musiikkielämän suurista rakentajista: yliopistomies, järjestöaktiivi, säveltäjä ja kirkkomuusikko. Hän oli ensimmäinen suomalainen musiikkitieteilijä ja 1900-luvun ensimmäisen puoliskon huomattavimpia eurooppalaisia musiikintutkijoita. Krohnin elämäntyöllä on ollut sekä kansanmusiikin että eurooppalaisen taidemusiikin tutkimuksen alalla suuri vaikutus niin Suomessa kuin myös Euroopassa laajemminkin.

Marraskuussa 2017 Helsingin yliopistossa järjestetty Ilmari Krohn 150 vuotta -symposium kokosi yhteen tämän tutkimusalan aktiivisia tutkijoita, ja kyseinen tapahtuma loi myös pohjan tälle julkaisulle. Kirjan 12 lukua selvittävät Krohnin elämäntyön aikalaiskontekstia, painopisteitä, kehityslinjoja sekä kotimaista ja kansainvälistä merkitystä. Samoin Krohnin säveltäjyys, musiikillinen ajattelu ja kansainväliset ammatillisen toiminnan verkostot kuuluvat kokoelman piiriin.
Ilmari Krohn: Tutkija, säveltäjä, kosmopoliitti