array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1571443920 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1571443920) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_5846129c7671085226a4771495c4d
   b580b7dc0a5->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelpe
   r->initializeArgumentsAndRender#310 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\Abstr
   actViewHelper->callRenderMethod#249 // call_user_func_array#268 // FluidTYPO
   3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelper->render# // FluidTYPO3\Vhs\ViewHe
   lpers\Content\AbstractContentViewHelper->getContentRecords#45 // FluidTYPO3\
   Vhs\ViewHelpers\Content\AbstractContentViewHelper->getRenderedRecords#79 // 
   FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpe..." (4760 chars)

Partituurit - Ostinato nuottikauppa >

Debussy
La Mer (Urtext)(Woodfull-Harris)(score)

BA 7880
Hinta: 89,00 €
Varastossa
Bärenreiterin uusi Urtext-editio, jonka valmistelussa on käytetty aikaisemmin tuntemattomia lähteitä.

Debussy sävelsi impressionistisen "La Mer" -teoksen vuosien 1903-1905 välillä. Hän kuitenkin jatkoi teoksen yksityiskohtien hiomista aina 1913 asti. Hänen myöhemmin tekemänsä muutokset löytyivät partituurista, jonka Debussy antoi vaimolleen tämän yksityiseen kirjastoon vuonna 1913.

Bärenreiterin uuden kriittinen edition valmistelussa on käytetty useita merkittäviä, aikaisemmin tuntemattomia lähteitä. Uusien lähteiden pohjalta partituuriin on tullut muutoksia erityisesti artikulaatioon ja dynamiikkoihin.
Tämä uusi editio sisältää kolmannen osan "fanfaarin" - se on merkitty selvästi pienemmällä fonttikoolla ja suluin. Fanfaari poistettiin vuoden 1910 parituurista, mutta monet lähteet viittaavat siihen, että tämä oli mahdollisesti väärinkäsityksestä johtuvaa, ja useat Debussyn tuntevat kapellimestarit (Monteux, Münch, Mitropoulos, Ansermet) vaativat fanfaarin palauttamista teoksen parituuriin.

Editoinut Douglas Woodfull-Harris.

La Mer (Urtext)(Woodfull-Harris)(score)