>

Karppinen Olli-Pekka
Alttoviulistin asteikkokirja - A Viola Player's Scale Book

M 218
Hinta: 29,50 €
Varastossa
Asteikkoja ja asteikkoharjoituksia edistyneille soittajille (Scales and Studies for the Advanced Violist)

Sisällys

Yhden oktaavin asteikot ja murtosoinnut yhdellä kielellä

"Kvinttiympyrä"

Kolmen oktaavin asteikot, murtosoinnut ja pariääniasteikot (terssit, sekstit ja oktaavit)

Kahden oktaavin asteikot ja murtosoinnut yhdellä kielellä

Neljän oktaavin asteikot ja murtosoinnut

Kromaattiset asteikot

Kokosävelasteikot

Pariääniasteikot (kvartit ja kvintit)

Alttoviulistin asteikkokirja on suunniteltu erityisesti alttoviulistin näkökulmasta ja sormituksissa on otettu huomioon sekä pienikätiset että suurta instrumenttia käyttävät alttoviulistit. Kirja etenee pääosin progressiivisesti. Aluksi kehitetään asemanvaihtotekniikkaa ja asematuntumaa yhden oktaavin asteikoilla ja murtosoinnuilla. Kvinttiympyrässä vahvistetaan rinnakkaisten kielten hallintaa ja asematuntumaa myös korkeissa asemissa. Kahden oktaavin asteikot ja murtosoinnut yhdellä kielellä täydentävät yhden oktaavin asteikkoja ja antavat valmiuksia neljän oktaavin asteikkojen harjoitteluun. Kromaattiset asteikot ja kokosävelasteikot ovat omana ryhmänään samoin kuin kvartit ja kvintit, joiden hallinta on välttämätöntä rinnakkaisten kielten sävelpuhtauden kannalta.
Alttoviulistin asteikkokirja - A Viola Player's Scale Book