array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1561464660 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1561464660) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_5846129c7671085226a4771495c4d
   b580b7dc0a5->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelpe
   r->initializeArgumentsAndRender#310 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\Abstr
   actViewHelper->callRenderMethod#249 // call_user_func_array#268 // FluidTYPO
   3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelper->render# // FluidTYPO3\Vhs\ViewHe
   lpers\Content\AbstractContentViewHelper->getContentRecords#45 // FluidTYPO3\
   Vhs\ViewHelpers\Content\AbstractContentViewHelper->getRenderedRecords#79 // 
   FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpe..." (4760 chars)

Kosketinsoittimet - Ostinato nuottikauppa >

Bach
49 Organ Works (Hans Fagius)(Music Volume+Text Volume)(org)

GE 12727
Hinta: 58,00 €
Varastossa
Ruotsalainen urkuri Hans Fagius on perehtynyt syvällisesti Johann Sebastian Bachin tuotantoon, levyttänyt hänen teoksiaan ja kirjoittanut aiemmin Bachin urkuteoksia käsittelevän käsikirjan. Tähän elokuussa 2015 ilmestyneeseen Bach-kokoelmaan Fagius on valinnut 49 urkukappaletta, jotka etenevät vaikeustasoltaan helposta keskivaikeaan. Kaikki kappaleet on sormitettu asiantuntevasti barokin ajan sormitusperiaatteita koskevan tiedon valossa. Nuottiosan lisäksi kokoelmaan sisältyy runsas tekstiosuus, jossa Fagius opastaa artikulaatiossa, fraseerauksessa, ornamentoinnissa ja valottaa kappaleisiin sisältyvää symboliikkaa. Kustakin kappaleesta on lisäksi useita rekisteröintiehdotuksia sekä taustatietoja esitysohjeineen.

Sisällysluettelo:

Prelude and fugue g minor BWV558
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
Lob sei dem allmächtigen Gott BWV 704
Pastorella F Major, I and II BWV 590
Prelude and Fugue C Major BWV 553
Vater unser im Himmelreich BWV 683
Jesu, meine Freude BWV 1105
Christ, der du bist der helle Tag BWV 1120
Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 691 and 690
Prelude and Fugue d minor BWV 554
Nun komm der Heiden Heiland BWV 599
Vater unser im Himmelreich BWV 636
Herzlich tut mich verlangen BWV 527
Fantasia (con imitazione) b minor BWV 563
Liebster Jesu, wir sind hier BWV 730 and 731
Du Friedefürst, Herr Jesu Christ BWV 1102
Herr Christ, der einig Gottes Sohn BWV 601
Prelude and Fugue e minor BWV 533
Jesu, meines Lebens Leben BWV 1107
Christ lag im Todesbanden BWV 625
Wo soll ich fliehen hin BWV 646
Prelude G Major BWV 568
Fugue G Major BWV 576
Wenn wir im höchsten Nöten sein BWV 668
Canzona d minor BWV 588
Wenn wir im höchsten Nöten sein BWV 641
Fugue g minor BWV 578
Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
Vom Himmel hoch BWV 738
Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 647
Werde munter, mein Gemüte BWV 1118
Prelude and Fugue c minor BWV 549
Nun komm der Heiden Heiland BWV 659
Komm Gott Schöpfter, heiliger Geist BWV 667
Wir Christenleut BWV 710
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 632
Kyrie, Gott Vater im Ewigkeit BWV 669
In dir ist Freude BWV 615
Trio c minor (after J. F. Fasch) BWV 585
Wir glauben all an einen Gott BWV 680
Alla breve D Major BWV 589
In dulci jubilo BWV 729
Prelude and Fugue C Major BWV 545
Triosonata E flat Major, I BWV 525
Prelude and Fugue a minor BWV 543
Toccata d minor BWV 565