array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1579634940 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1579634940) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8
   eb88f3a5988->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractCondition
   ViewHelper::renderStatic#329 // FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Head
   er_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8eb88f3a5988->{closure}#237 // TYPO3\CMS\Flui
   d\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->initializeArgumentsAndRender#322 // TY
   PO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->callRenderMethod#249 // ca
   ll_user_func_array#268 // FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelpe
   r->render# // FluidTYPO3..." (4947 chars)

Kosketinsoittimet - Ostinato nuottikauppa >

Kokoelma
Lux Baptisma (org)

GE 13423
Hinta: 52,00 €
Varastossa
A Child Is Born (Jones , Thad)
Bamses signaturmelodi (Carlberg , Sten)
Barfotavisan (Paulson , Mats)
Blinka lilla stjärna där/Gud som haver barnen kär (Fransk folkmelodi )
Det gungar så fint (Lundberg , Lars-Åke)
Det gåtfulla folket (Adolphson , Olle)
Du käre lille snickerbo (Riedel , Georg)
Du vet väl om att du är värdefull (Olsson , Ingemar)
Du är allt (Aldén , Sonja)
Gud som haver barnen kär (Widéen , Ivar)
Handens fem fingrar (LeMarc , Peter)
Här kommer Pippi Långstrump (Johansson , Jan)
Höga gärdet (Isfält , Björn)
Idas sommarvisa (Riedel , Georg)
Jag lyfter ögat mot himmelen (Lindberg , Oskar)
Majas visa (Tegnér , Alice)
Med vår glädje över livets under (Ellingsen , Svein)
Mitt lilla barn (Wadenius , Georg Jojje)
Måne och sol (Hovland , Egil)
Nu är våren kommen (Trad. )
Piluttavisan (Hallberg , Bengt)
Rid över skog (Isfält , Björn)
Sommarsången (Riedel , Georg)
Sov du lilla (Wendler , Merete)
Tryggare kan ingen vara (Folkmelodi )
Ute blåser sommarvind (Tegnér , Alice)
Vargsången (Isfält , Björn)
Videvisan (Tegnér , Alice)
Välkommen hem (Aldén , Sonja)
Älskade barn (Nilson, Jessica / Kvick Andreas)
Lux Baptisma (org)