array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1596928440 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1596928440) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8
   eb88f3a5988->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractCondition
   ViewHelper::renderStatic#329 // FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Head
   er_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8eb88f3a5988->{closure}#237 // TYPO3\CMS\Flui
   d\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->initializeArgumentsAndRender#322 // TY
   PO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->callRenderMethod#249 // ca
   ll_user_func_array#268 // FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelpe
   r->render# // FluidTYPO3..." (4947 chars)

Kosketinsoittimet - Ostinato nuottikauppa >

Hasu Johanna
Klaavi Kettu musiikkimaassa

I 9789523550346
Hinta: 28,90 €
Varastossa
Klaavi Kettu opettelee soittamaan pianoa

Uusi pianonsoiton alkeisoppikirja on kirjoitettu sadun muotoon ja se on tarkoitettu alle kouluikäisille ja pienille koululaisille. Kirjan Klaavi Kettu asuu musiikkimaassa, jonka metsissä se tutustuu erilaisiin pianonsoiton elementteihin.

Yhdessä ystäviensä kanssa Klaavi ihmettelee kirjaimia ja oppii, että jokaisella koskettimella on oma nimi. Se löytää metsästä gepardin, jonka oma nuottiavain avaa korkeat sävelet nuottiviivastolla ja tapaa faaraon, jonka avaimella pääsee nuottitalon kellareihin samalla tavoin kuin pyramidin holveihin. Paljon muutakin mielenkiintoista Klaavi löytää ja oppii!

Kirjassa opetetaan nuottien lukemista järjestelmällisesti. Kirja etenee kirjaimilla soittamisesta perinteisen nuottikuvan käyttämiseen. Kuten lukemaan oppimisessa, myös nuotinluvun oppimisessa tarvitaan paljon toistoa. Tämän vuoksi kirjan lopussa on suuri määrä helppoja pieniä kappaleita, joita voi käyttää lisämateriaalina esimerkiksi uusiin säveliin tutustuttaessa, prima vista -harjoituksina ja kertaustehtävinä.

Kirja yhdistää kuulonvaraista soittamista, improvisointia ja nuottien opettelua kansansävelmien, lastenlaulujen ja Johanna Hasun säveltämien kappaleiden avulla. Kirjaan liittyy opettajan opas, jonka voit tilata tekijältä.

Kirjan oppimateriaalia on kokeiltu 48-vuotiaiden musiikkiopiston oppilaiden kanssa. Materiaalia on käytetty myös opetettaessa lapsia, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Kirjan tekijä Johanna Hasu on tutkinut omassa väitöstutkimuksessaan (2017) oppimisen vaikeuksia pianonsoiton opiskelussa. Tutkimuksensa tulosten perusteella hän lähti kehittämään keinoja, joilla nuotinluku sujuisi mahdollisimman helposti ja hauskasti heti ensimmäisistä soittoharjoituksista lähtien. Hasulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus soitonopettajana eri oppilaitoksissa.

Tilaa PDF-muotoinen opettajan opas tekijältä: johannahasu1@gmail.com, hinta 10,00
Klaavi Kettu musiikkimaassa